Zoals ik me laaf aan de zalig geurende meiklokjes

Zoals ik me laaf aan de zalig geurende meiklokjes

Zoals ik me laaf aan de zalig geurende meiklokjes
hier in het eigen huisarrest,
zo laaf ik me even intens
aan de overgave en zorg
en aan de toewijding en solidariteit
van zoveel burgers, groepen en verantwoordelijken
in ons land en in de wereld in lockdown.

Het weldoende parfum van hun inzet
heeft een ongelooflijk kostbare invloed op ons allen.
Het motiveert en stimuleert onze eigen sociale verantwoordelijkheid.

Daarom schenk ik heel graag
– aan de vooravond van 1 mei –
deze meiklokjes van warme genegenheid
aan alle medemensen met het heerlijk parfum van solidariteit.

Grazie mille!
Salve!!