Zelf hoop ik vooral dat mensen Christus leren kennen en daarvan gelukkig worden

Zelf hoop ik vooral dat mensen Christus leren kennen en daarvan gelukkig worden

Dat wat op ons afkomt, zoals het komt…
En doorheen die er-varing een andere toekomst zien…
Dat is het christendom!

Zelf hoop ik vooral dat mensen Christus leren kennen en daarvan gelukkig worden. En dat ik hen mee kan doen geloven in de toekomst. Voor de gemiddelde moderne mens is de toekomst vooral dat wat statistisch voorspelbaar is, maar in het christendom is het dat wat op ons afkomt, zonder dat we het kunnen voorzien.

Alleen God is absoluut, de rest is relatief en zal verdwijnen.

Het wezenlijke overstijgt wat we kunnen beleven. Als je gelooft in die transcendentie, heb je altijd een reserve, ook om te werken aan het hier en nu.

God vraagt niet meer dan dat we, elk op onze plaats, onze verantwoordelijkheid nemen. Twee soorten mensen zijn schadelijk, zij die er niet meer in geloven en zij die menen dat ze de boel moeten redden. De wereld heeft geen redder nodig. We kregen er een en dat is meer dan genoeg, want Jezus ging ons in de moeilijkste omstandigheden voor, door de dood heen en tot de verrijzenis. Sindsdien is er altijd ergens een verrijzenis in ons leven. Ik neem mezelf dus niet te serieus en omring me met mensen die dat ook niet doen. Ook mijn familie bekijkt alles met humor.’

De abdij van Orval bestaat dit jaar 950 jaar. Bij mijn plechtige professie vroeg ik niet om een bloeiende gemeenschap, maar om het mededogen van God en medebroeders. Aan dat contract hield God zich.

Toen ik abt werd, dacht ik even dat het aan mij was de zaak recht te houden, tot ik naar de ruïnes van de oude abdij keek en begreep dat dat niet de bedoeling was.

Orval kan niet eeuwig zijn en als wij de laatsten blijken, kunnen we daar positief mee omgaan. Het leven is ruimer dan wat wij als leven zien.

Uiteraard moet je wel werken aan het geloof. Je moet leven met de Bijbel en het gebed. In een vriendschap die niet wordt gecultiveerd, kennen de vrienden elkaar uiteindelijk niet meer. Zo komt ook de relatie met God niet uit de hemel vallen.’

Bisschop Lode van Gent in Kerk en Leven