Zaterdag 5 september – geslaagde algemene vergadering Clemenspoort

Zaterdag 5 september – geslaagde algemene vergadering Clemenspoort

Omwille van de coronamaatregelen was de voorziene algemene vergadering in juni verschoven naar 5 september. De rekeningen van 2019 werden afgesloten. Er werd gesproken over de inkomsten van 2020 en hoe de Clemenspoort de corona situatie opvangt. We kregen ook de toelichting over het herbronningstraject dat dit jaar opstart waarbij we samen op zoek gaan of onze startmissie nood heeft aan een update.