Word leraar in plaats van leerling

Bijzonder boeiende, leerrijke en inspirerende bijdrage in Tertio van 18 november 2020 over het vredeswerk van prins Hassan van Jordanië. Hoopgevend én met een ruimere en meer positieve kijk op de islam.

Het is een stimulans om de humanistische droom van universele menselijke waardigheid te blijven behartigen. (Die ook een christelijke droom is.) Het stuk is tegelijk een aansporing om interreligieuze dialoog te combineren met zorg voor solidariteit en uitwisseling op het terrein. Een kostbare bijdrage als tegengewicht tegenover de berichten over tegenstellingen, haat en verdeeldheid alom.

Mooi zo Tertio. Dank ook aan Sylvie Walraevens, auteur van het artikel.

Ook het opiniestuk van Emmanuel van Lierde met verontwaardiging over het toedekken van seksueel misbruik in de kerk slaat de nagel op de kop. Het gaat inderdaad – ook in dit dossier – finaal over het taaie, klerikale kastensysteem in het Vaticaan. Misschien kan paus Franciscus het tij dan toch eindelijk doen keren in Rome.

Jean-Paul Vermassen