Woord en licht – Kerstmis

Cad Cp Ibib 196

God,

Gij spreekt uw Woord
tot ieder van ons,
Gij laat uw Licht
over ons schijnen.

Wij danken U
omdat Gij in Jezus
mens geworden zijt
en omdat Gij nog steeds mens wordt
in wie in U geloven.

Wij bidden
dat uw goedheid
alle mensen mag overstelpen
en dat uw waarheid
alle mensen mag vervullen.

Niemand heeft U ooit gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
in goedheid en waarheid,
woont Gij bij ons
met uw Woord en uw Licht.

Amen.

pr. Luc Maes