Goede Week 2020 – Woensdag

In het midden van deze bijzondere Goede Week even tijd en ruimte maken voor bezinning.