Goede Week 2020 – Witte Donderdag

Goede Week 2020 – Witte Donderdag

Op Witte Donderdag in deze bijzondere Goede Week even tijd en ruimte maken voor bezinning.