Team

vzw Clemenspoort:
dynamisch & transparant

De vzw Clemenspoort heeft een algemene vergadering en een dynamische raad van bestuur. Deze raad van bestuur komt regelmatig samen en houdt twee maal per jaar een denkdag. De raad van bestuur is een beleidsteam dat de verschillende processen in de Clemenspoort coördineert, keuzes maakt, de middelen beheert en zich inzet om de vooropgestelde missie stap voor stap te realiseren.

Een nieuw team heeft het werk verdergezet van pater Guido. Maar zonder zijn visie, passie en inzet had het project er nooit geweest.

Coördinatieteam Clemenspoort (of CT) verantwoordelijk voor dagelijks beleid

Dit team komt wekelijks samen. Het team bestaat uit Ilse Spiloes die als coördinator de volledige planning opvolgt van alle aanvragen van de groepen en de dagelijkse werking onder haar vleugels heeft. Ilse is eveneens de vrijwilligerscoördinator en draagt zorg voor bijna 100 vrijwilligers in een 20-tal zelfsturende teams. Pater Ives is verantwoordelijk voor het zakelijk beheer, de band met de redemptoristen, Clemenshuis, Clemenshof en de andere partners op de site. Walter Van Wouwe zorgt voor de eindcoördinatie, pastorale en inhoudelijke planning, marketing, communicatie en fundraising. Het team stuurt zowel de organisatorische werking als de inhoudelijke werking van de Clemenspoort aan.

Het goud van de Clemenspoort: bijenkorven met gedreven vrijwilligers

Om de Clemenspoort te laten uitgroeien tot een inspirerende plek hebben we gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken met een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid. We kiezen voor een netwerk van zelfsturende vrijwilligersteams die een duidelijke opdracht hebben, over de nodige middelen beschikken maar tegelijk alle ruimte krijgen om zichzelf zo aangenaam mogelijk te organiseren. Net zoals in een bijenkorf is iedereen betrokken op iedereen om het doel te bereiken. Een imkerteam zorgt dat de vrijwilligers de passende coaching krijgen en kunnen terugvallen als er vragen of zorgen zijn. Meer hierover bij de rubriek vrijwilligerswerk.

Ontdek ons CLEMENSHUIS >