Team

vzw Clemenspoort:
dynamisch & transparant

De vzw Clemenspoort heeft een algemene vergadering en een dynamische raad van bestuur. Deze raad van bestuur komt maandelijks samen en houdt twee maal per jaar een denkdag. De raad van bestuur is een beleidsteam dat de verschillende processen in de Clemenspoort coördineert, keuzes maakt, de middelen beheert en zich inzet om de vooropgestelde missie stap voor stap te realiseren.

Een nieuw team heeft het werk verdergezet van pater Guido. Maar zonder zijn visie, passie en inzet had het project er nooit geweest.

Coördinatieteam verantwoordelijk voor dagelijks beleid

Het is een keuze om van bij de start te werken met een klein kernteam dat zorgt voor de dagelijkse werking van de Clemenspoort. Dit team komt wekelijks samen en overlegt samen met de huismeester en een netwerk van vrijwilligers om het centrum te laten werken. Hierbij wordt gestreefd naar een hartelijke professionele aanpak.

Het goud van de Clemenspoort: bijenkorven met gedreven vrijwilligers

Om de Clemenspoort te laten uitgroeien tot een inspirerende plek hebben we gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken met een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid. We kiezen voor een netwerk van zelfsturende vrijwilligersteams die een duidelijke opdracht hebben, over de nodige middelen beschikken maar tegelijk alle ruimte krijgen om zichzelf zo aangenaam mogelijk te organiseren. Net zoals in een bijenkorf is iedereen betrokken op iedereen om het doel te behalen. Een imkerteam zorgt dat de vrijwilligers de passende coaching krijgen en kunnen terugvallen als er vragen of zorgen zijn. Meer hierover bij de rubriek vrijwilligerswerk.

Ontdek ons CLEMENSHUIS >