Team

vzw Clemenspoort:
dynamisch & transparant

De vzw Clemenspoort heeft een algemene vergadering en een dynamische raad van bestuur. Deze raad van bestuur komt maandelijks samen en houdt twee maal per jaar een denkdag. De raad van bestuur is een beleidsteam dat de verschillende processen in de Clemenspoort coördineert, keuzes maakt, de middelen beheert en zich inzet om de vooropgestelde missie stap voor stap te realiseren.

Een nieuw team heeft het werk verdergezet van pater Guido. Maar zonder zijn visie, passie en inzet had het project er nooit geweest.

Coördinatieteam verantwoordelijk voor dagelijks beleid

Dit team komt tweewekelijks samen. Recent is het team versterkt door Ilse Spiloes die als onthaalcoördinator de volledige planning opvolgt van alle aanvragen van groepen en die tegelijk ook een aantal andere processen mee opvolgt. Odette Soens is de vrijwilligerscoördinator en draagt zorg voor onze meer dan 80 vrijwilligers in bijna 20 zelfsturende teams. P. Ives De Mey is verantwoordelijk voor het zakelijk beheer, de band met de redemptoristen, Clemenshuis, Clemenshof en de andere partners op de site. Walter Van Wouwe zorgt voor de eindcoördinatie, pastorale planning, marketing, communicatie en fundraising.

Het goud van de Clemenspoort: bijenkorven met gedreven vrijwilligers

Om de Clemenspoort te laten uitgroeien tot een inspirerende plek hebben we gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken met een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid. We kiezen voor een netwerk van zelfsturende vrijwilligersteams die een duidelijke opdracht hebben, over de nodige middelen beschikken maar tegelijk alle ruimte krijgen om zichzelf zo aangenaam mogelijk te organiseren. Net zoals in een bijenkorf is iedereen betrokken op iedereen om het doel te behalen. Een imkerteam zorgt dat de vrijwilligers de passende coaching krijgen en kunnen terugvallen als er vragen of zorgen zijn. Meer hierover bij de rubriek vrijwilligerswerk.

Ontdek ons CLEMENSHUIS >