Wie heeft iets te zeggen?

Cad Cp Ibib 223

God,
Gij roept ons
om uw blijde boodschap van leven
te verkondigen, in woord en daad,
aan onze medemensen.

Vervul ons
met een grote liefde
voor onze medemensen,
zodat wij ons kunnen inleven
in wat zij meemaken.

Vervul ons
met een grote gedrevenheid
om in te gaan tegen het kwaad
dat mensen treft
en hun leven bezwaart.

Vervul ons
met een diep geloof
dat Gij heil wilt brengen
bij alle mensen
die daar voor open staan.

God,
wij willen het voorbeeld van Jezus volgen
met de kracht van uw goede Geest.
Ons leven en ons engagement
liggen in uw hand.

Amen.

pr. Luc Maes