Werkgroepen bereiden start Clemenspoort voor

Werkgroepen bereiden start Clemenspoort voor

Pastoraal team - Clemenspoort vzw
De werkgroepen pastoraal, fundraising en onthaal hebben de voorbije maanden regelmatig overlegmomenten gehad. Op deze manier proberen we met een brede groep vrijwilligers samen te zorgen voor een goede start van de Clemenspoort. In maart zullen de werkgroepen opnieuw samenkomen om alles nog concreter uit te werken. Wil je graag deelnemen of meer info over een van deze werkgroepen stuur dan een mail naar info@clemenspoort.be of bel naar Walter Van Wouwe 0494 52 99 58.