We are born

Sommige leiders stralen gaandeweg steeds meer licht uit.
Hun woorden worden werkelijkheid.
Andere leiders worden gaandeweg driester en donkerder.
Hun woorden worden steeds grotere leugens.

‘We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not in just some of us; it’s in everyone.
And as we let our own light shine,
we unconsciously give people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.’

Uit ‘Onze grootste angst’ … Nelson Mandela. Inaugural Speech 1994

‘Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen in sommige van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.’

(Beeld: Trump poseert met Bijbel in de hand bij de St. Johns Episcopal Church in Washington.)

Jean Paul Vermassen