Wat we nodig hebben na de coronacrisis

Een reflectie na ‘De zevende dag’.

Wat we nodig hebben na de coronacrisis
is een nieuwe generatie politici.
Politici met een nieuwe stijl.

Politici oude stijl?
Zij weten het beter.
Ze spreken en handelen eigengereid.
Ze zoeken de media op.
Ze diaboliseren de anderen.
Ze zijn extreem: eenzijdig liberaal of eenzijdig socialistisch.
Ze zijn zeer begaan met partijbelang en eigenbelang.

Het zijn controversiële figuren.
Ze stralen een aura uit van ‘tegenover elkaar stellen en verdelen’.

Politici nieuwe stijl?
Ze kiezen voor samenwerking.
Ze zwijgen en als ze spreken dan zijn ze behoedzaam, niet venijnig.
Ze werken in de stilte, weg van de camera’s.
Ze zoeken een balans tussen liberaal en sociaal.
Ze bekennen hun niet-weten en kwetsbaarheid.
Ze zoeken een evenwicht tussen partijbelang en algemeen belang.
Ze stralen een aura uit van verzoening, toenadering en samenwerking.
Het zijn verbindende staatsfiguren.

Wat we nodig hebben na de coronacrisis
is een nieuwe generatie politici.

Wat we vandaag doen in het bestrijden van deze coronacrisis
kunnen we ook morgen doen:
blijven gaan voor samenwerking in verschil.

Morgen stemmen we
voor het ongedaan maken van politieke polarisatie.
Morgen stemmen we
voor het primaat van ‘eigenheid en/in verbondenheid’.