Wat een begaaft man

Wat een begaafd man.
En al zijn talenten heeft hij in dienst van zijn sociaal engagement gesteld.

Wat een mooi mens.
En al zijn schoonheid werd een geschenk voor kwetsbare en verdrukte mensen.

Wat een sterk getuigenis.
Ontroerend. Inspirerend. Aanmoedigend. Beklijvend.

Bijzonder humaan en sociaal was de tijd die je werd toegemeten, Dirk Van Duppen.

Met heel veel waardering van je grootse maatschappelijke inzet!