Voorjaarslicht

Voorjaarslicht
nog schaars en kil
nog kortstondig tussen grijze dagen
Zo welkom in moeilijke dagen
Als de geest verward is en het gemoed bezorgd
Geef ons kracht om te dragen
Geef ons helderheid om te relativeren
Doe ons de positieve keerzijde van de gebeurtenissen zien
Maak ons moedig om ons gedrag te vernieuwen

Najaarslicht, winterlicht,
eerste voorjaarslicht, volle lentelicht en gulle zomerlicht
Licht altijd welkom
Licht dat ons telkens weer aanstoot
Licht overdek ons, vuur ons aan
Dat wij elkaar leren wandelen in het licht