Vijf mensen deelden hun dromen (JP Vermassen)

Vijf mensen deelden hun dromen

over geloof en samenleving vandaag.

 

Op zoek naar nieuwe toekomst

voor het evangelie in deze tijd.

Op zoek naar cirkels van geestkracht en verbinding

Elk op weg en in eigen leefkring, met eigen talent.

 

De ene actief in Oudenaarde

en de andere in Gent.

De ene met inzet in De Clemenspoort,

de andere rondtrekkend naar diverse plekken in Vlaanderen.

De ene wil iets doen met diepere gesprekken

en de andere iets met rituelen.

 

Bezig zijn met christelijk geloof en met nieuwe kerk is

in tegenstroom varen vandaag.

Vijf mensen deelden hun roeping en hoop

om geloof, hoop en liefde

te blijven delen en vermenigvuldigen.

 

Het waren vier boeiende bijeenkomsten.

‘Brandde ons hart niet?’

zo voelden we het aan in deze hartelijke ontmoetingen

in de maand mei van 2019 in de Clemenspoort in Gent.

Met dank om de inspirerende gesprekken.