Verbonden in diversiteit

Omdat er van bij het begin van het christendom diverse visies op Jezus en navolging van Jezus bestonden.
Omdat de evangelisten in interactie met de eigen toehoorders en lezers elk hun eigen evangelie schreven.
Omdat – in de Geest van hun stichters Alfonsus en Clemens – de redemptoristen diverse wegen zochten in het verbinden van Jezus met mensen die hem nog niet kenden.

Omdat er vandaag – meer dan ooit – diverse mensen en groepen bestaan met elk hun eigen betrokkenheid op zingeving en christelijk geloof.

Daarom mogen wij in onze christelijke geloofscommunicatie en in ons pastoraal werk diverse wegen gaan om verschillende doelgroepen te kunnen bereiken en aanspreken.

Als we maar allen de band met de eigen traditie én met elkaar bewaren en behartigen.
Als we maar allen onze eigen beperktheden zien en aanvaarden en werken aan openheid voor geloofsgenoten die andere wegen willen gaan.

Zou het niet een zegen zijn voor ons Kerk zijn vandaag?
Zou het niet een droom van een pastoraal project zijn?

Ruimte geven aan de eigenheid van allen
en samen zoeken naar een aantrekkelijk gemeenschappelijk geheel.

Laten we onze grote Kerk en onze plaatselijke geloofsgemeenschappen uitbouwen
tot een veelstemmig én verbonden geheel:
met vele open kamers in het ene huis.