Vast-en Vrij uit de startblokken geschoten

Cad Cp Nieuws 067
Zondag 21 februari waren een ongeveer 30 mensen aanwezig op onze eerste vast- en vrij impuls. Het gaat om een impuls van 25 minuten die ons wil begeleiden om van de vastentijd een periode van verstilling en bezinning te maken. De eerste impuls wilde ons uitnodigen om onze solidariteit onder elkaar aan te scherpen. Hoe gaan we met elkaar om? Geven we elkaar voldoende ruimte om te zijn zoals God ons ziet. Met Zacheüs als inspiratiefiguur en vooral hoe Jezus met Zacheüs omging hebben we een soort spiegel om te zien of wij net zoals Jezus ontwapend en steeds weer nieuwe kansen gevend met elkaar kunnen omgaan. Na de impuls word je uitgenodigd om nog even te blijven op ons digitaal marktplein, je kan ook naar onze digitale gebedsruimte of je kan ook kiezen voor de digitale gespreksruimte.
Bekijk hier de teaser: https://youtu.be/J3kbKjemPMQ
Bekijk hier Vast- en Vrij van 21 februari: https://youtu.be/V53hO1H0Kz4