Unorthodox

Vierdelige Netflix-serie.
Een indringende schets van het milieu van ultraorthodoxe joden in New York.

Unorthodox  brengt ons een mooi beeld van de cultuur, taal en rituelen van een joods-orthodoxe geloofsgemeenschap.
Het is een vrij correcte weergave met respect voor de schoonheid van orthodox-joodse gemeenschappen.
Tegelijk is de mini-reeks een heel kritisch portret van de geslotenheid van de denk- en leefwereld van de  sectoïde joodse gemeenschappen.
Unorthodox verschaft daarbij een goed inzicht in de negatieve werking van het trauma van de Holocaust in de joodse religie.

Eigenlijk is Unorthodox  een exemplarisch beeld van het functioneren van fundamentalistische godsdienstigheid in het algemeen.
Het fundamentalisme in de godsdiensten is een reactionair verzet tegen de voortschrijdende tijd,
waardoor de positieve kanten van religie finaal helemaal teniet worden gedaan.
Unorthodox  toont de verregaande, nefaste invloed van een gesloten godsdenken
en van een niet-wetenschappelijk gefundeerde Bijbeluitleg op het leven en samenleven van mensen.

De tv-serie tekent ons een portret van religie die niet kan omgaan met de vrijheid en redelijkheid van de mens.
Eigenlijk is Unorthodox een pleidooi voor een open, vrije en verbonden godsdienstigheid.
Het is in die lijn ook een ode aan krachtige figuren die zich ‘bevrijdend’ verzetten tegen de afgeslotenheid van religie.

Zeer mooie serie.
Schitterende acteerprestaties.
Zeer aanbevolen.