Uit crisis kan wijsheid groeien

Doorheen steeds heviger schokken
ontluikt een nieuw bewustzijn.
We botsen alsmaar harder op de grenzen
van onszelf en de aarde.
We beseffen steeds scherper dat onze autonomie afhankelijk blijft.
Ze is ons gegeven. Ze is zo kwetsbaar.

We hebben nood aan een meer verbonden leven:
verbonden met anderen, verbonden met de aarde,
in het bewustzijn van onze blijvende kwetsbaarheid.

Meer ecologisch leven en samenleven
komt voort uit meer ecologie van de ziel.
Wie innerlijk vrijer kan leven,
kan tevredener zijn
en heeft minder bevrediging van materiële behoeften nodig.

We staan voor een koerswijziging:
van alsmaar zelf willen, alsmaar meer willen, alsmaar blijven groeien
naar meer ingebed en verbonden leven,
naar behoedzamer en meer luisterend aanwezig zijn,
naar aandachtiger en attenter zijn.

We moeten onze troebele angsten, drijfveren,
begeerten en hechtingen beter doorzien en overstijgen.
Gelukkig de mens die wijs leeft.

Franciscus van Assisi
kan ons in deze transitietijd inspireren.
Ons kunnen vrijmaken van onze primaire hechtingen,
doet ons meer verbonden leven.
Het zal van ons meer ook tevreden mensen maken.

Zo deed de vrije mens van Assisi het ons voor.

jpv