Tomas, de tweeling

Jezus,

ook vandaag zijt Gij
in ons midden
en schenkt Gij ons ‘vrede’
en de kracht van uw Geest.

Gij zijt in ons midden
als wij samen komen
in gemeenschappen
op mensenmaat,
in liefde en zorg voor elkaar.

In het breken en delen
van brood en wijn,
laat Gij ons delen
in uw leven
dat geen einde kent.

Help ons zo
te groeien in geloof
opdat wij door ons geloven
leven mogen
in uw naam.

Amen.