Terugkomdag voor alle Alphadeelnemers

Cad Cp Nieuwsbrief 202110 01

Ondertussen hebben we in de Clemenspoort al een gewoonte om het Alphatraject twee keer op een werkjaar aan te bieden. Sinds de start hebben al een kleine 200 mensen een traject doorlopen. Door corona was dit vaak online en groeide het verlangen om een live samenkomst te organiseren voor iedereen die wilde en dat zo gauw als het mogelijk was. Zo konden we op zondag 5 september 60 deelnemers verwelkomen van de voorbije Alphatrajecten. P. Ives ging voor in de eucharistieviering, gevolgd met receptie en een heerlijke maaltijd. In de namiddag was er kans om de Clemenspoort te ontdekken. De sfeer was heel verbindend. Ondertussen is er weer een nieuw Alphatraject gestart. Een groot team zorgt voor de begeleiding en de catering. En er zijn terug een kleine 40 deelnemers waarvan heel wat jongeren.