Terugblik op 1 jaar Clemenspoort

We kunnen met vreugde terugkijken op één jaar Clemenspoort. Na een jaar intens werken zijn er 18 vrijwilligersteams actief binnen de Clemenspoort, gedragen door 80 vrijwilligers en een klein coördinatieteam. We konden 50 activiteiten organiseren en ongeveer 5.000 mensen vonden de weg naar één van onze activiteiten of maakten gebruik van onze vormingsruimtes. Het toont de kracht van vrijwilligerswerk en een gedeelde visie. Onze grootste vreugde is dat al deze inzet doordrongen was van een hartelijke, betrokken en verbindende sfeer. Onze vormingsplek heeft die typische “redemptoristische” touch. We werken met een lage drempel en toch prikkelen we iedereen om dieper te gaan, verder te kijken en op zoek te gaan naar sporen van het Mysterie, van Liefde.

 

Het nieuwe werkjaar zal in het teken staan van verdere groei zowel in de diepte als in de breedte. Ons activiteitenaanbod is verder uitgebreid met nieuwe partners en nieuwe thema’s. Maar tegelijk willen we meer zijn dan een leuke plek in het hart van de stad waar inspirerende activiteiten doorgaan. We willen jullie ook graag laten delen in wat ons drijft en beweegt. We willen de passanten, groepen en deelnemers aan onze activiteiten uitdagen om onze visie rond onze drie kernwaarden, vieren, verbinden en vernieuwen, mee te nemen en er mee te experimenteren op de eigen werkplek en in de eigen leefsituatie. Op deze manier wordt de Clemenspoort een trampoline die je kan helpen om de sprong te wagen om daar waar jij woont, werkt en leeft de weg naar binnen te gaan, bruggen te bouwen en in te zetten op sociale en pastoraal innovatie.

 

Wandel door ons nieuw aanbod en maak je keuze. Vertrouw dat een activiteit volgen of meedoen in de Clemenspoort garant staat voor groei, kwaliteit, nieuwe impulsen en thuiskomen in een warme familie van zinzoekers. En kan je er niet bij zijn hou dan ons YouTube kanaal in de gaten omdat we enkele van onze activiteiten live zullen streamen.