Stiltedag Clemenspoort kende een heel mooie opkomst

Nu maandag waren we met een 20-tal deelnemers offline en vier deelnemers online om een dag samen in stilte door te brengen rond het thema: “kan meditatie je leven veranderen”. De dag was gebouwd rond vier meditatiemomenten. Nadien hebben we met een kernteam de verder jaarplanning voor onze Clemenspoortmeditatiegemeenschap uitgewerkt.