Sta ’s stil

Al eens de voordeuren bekeken als je op wandel bent? Bij sommige deuren zou je direct willen aanbellen want je bent er welkom, zo staat het er toch, op een plaatje of op een steen gegraveerd. Zo’n deur is heel uitnodigend. Als die deur opengaat, verwacht je een stralende glimlach en een hartelijk: “Kom binnen!” Je verwacht   iemand die vertrouwen uitstraalt. Iemand bij wie je je welkom voelt. Eenmaal binnen voel je je er thuis. Je wil er graag terugkomen.

Zo is dat ook bij Jezus. “Ik ben de deur” zegt Jezus ons. “Iemand die door Mij binnenkomt, vindt veiligheid, vrede en leven in overvloed”. Hij is de deur. In alle vrijheid kun je kiezen om langs die deur binnen te gaan. Hij sluit niemand op, laat mensen vrij om te leven en keuzes te maken. Langs die deur binnengaan houdt consequenties in. Het is kiezen om te leven in het spoor van de ‘Goede Herder’ omdat je gelooft dat Hij je nooit in de steek laat. Soms kun je het spoor bijster raken, ben je de weg kwijt. Maar dan is daar die goede herder! Trouw op post! Als je verdwaalt, haalt Hij je terug. Jezus zet de deur van zijn hart open voor iedereen, en nog het meest voor de zwaksten. Dat is zijn spoor, zijn levensweg.
De keuze om langs Hem binnen te gaan is dus ook de keuze om je eigen hart open te stellen voor hen die je nodig hebben. Herderen als Jezus is zorgend en dienend in het leven staan, wetend dat je zelf gehoed wordt door die ene ‘Goede Herder’.

We zijn er ons soms
veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons
zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een goede herder
in jouw naam
zorg voor ons draagt.
Geef ons de durf
ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die weg van Jezus
ook onze weg is:
als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.

Christine Haeghebaert
Emmaüsteam, Emmaüsparochie Brugge