Spiritualiteit in tijden van corona

Space for grace in any place
Spiritualiteit in tijden van corona

Natuurlijk is de levende band tussen christenen
heel kostbaar en onvervangbaar.
Natuurlijk is het samenkomen rond de tafel van brood en wijn uniek.
Natuurlijk is de kerk een ideale ruimte voor bezinning en gebed.

Coronatijd doet dat juist scherper aanvoelen
Maar corona stoot vele christenen ook aan
tot spirituele verruiming en verrijking.
Zoiets als:
op elk moment open, breed en diep leven.
‘Space for grace in any place!’.
Jezus, Paulus en de evangelisten geven ons daartoe
schitterende aanzetten.

Een stille wandeling aan zee,
in de natuur of in de stad,
een bezinning in de huiskamer:
het kunnen momenten van diepere connectie zijn.
Voor christenen kunnen het Emmaüservaringen zijn.
Troost en sterkte in tijden van verlies en verdriet.

(Het Emmaüsverhaal gaat over twee ontmoedigde leerlingen na Jezus’ dood)

Een digitaal gesprek of het heen en weer mailen
met goede vrienden en familie.
Voor christenen kunnen het soms Tabor-momenten zijn.
Momenten van even een diepe geestelijke vervulling.

(Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus)

Aandacht en attentie voor mensen die alleen wonen
bang en of zorgbehoevend zijn.
Voor christenen kunnen het Mattheüs 25-ervaringen worden.
Als de geest van Jezus oplicht in het gelaat van de naaste…

(Het verhaal over de werken van barmhartigheid)

Corona kan christenen helpen om de oorspronkelijke spirit
van het vroege christendom weer voluit op het spoor te komen.
Het kan gebeuren waar ze beleven en getuigen
dat ‘Hij elke dag met hen meegaat’:
in hun geest en in hun relaties,
in hun leven en samenleven.

Zoals het kerklied ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.’
het zo mooi uitdrukt:

“Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.”

(Huub oosterhuis)

Jean-Paul Vermassen