Seelos

ZALIGE FRANCISCUS XAVERIUS SEELOS (1819-1867)

 

Franz Seelos werd geboren op 11 januari 1819 in Füssen, Beieren. Hij studeerde filosofie en theologie in München en vervolgde zijn studies aan het diocesaan seminarie van Dillingen.

In datzelfde jaar vestigden zich de redemptoristen in die streek, namelijk in Altötting. Hij vroeg hun om in Amerika onder de Duitse emigranten te mogen werken.

Op 18 april 1843 arriveerde hij in New York. Seelos werd de eerste novice in de VS. Een jaar later legde hij in Baltimore zijn geloften af en werd priester gewijd. Hij blonk uit in het pastoraat voor de gewone gelovigen. Zijn preken getuigden van eenvoud en vroomheid en hij was een geliefd biechtvader.

Twee jaar later werd Seelos benoemd tot kapelaan in Pittsburg; in 1851 werd hij overste. Bij de volgende driejaarlijkse benoemingen, in 1854, werd Seelos benoemd tot rector in Baltimore en raadsman van de provinciaal; hij kreeg er ook de zorg over drie kerken, waarvan de eigen redemptoristenkerk als enige Duitstalige in de stad druk werd bezocht. Naast de verkondiging en het biechthoren besteedde hij grote zorg aan de armen. Bij de jongeren won hij aan populariteit door zijn milde overtuigingskracht.

In 1857 werd hij getroffen door een longbloeding. De provinciaal benoemde Seelos tot studentenprefect, waar hij voor de zware taak stond om onder de studenten de tucht en de religieuze geest te herstellen. Na vijf jaar werd hij hoofd van het volksmissieteam.

Vervolgens werd hij in 1866 aan New Orleans verbonden, waar hij vroegtijdig (als derde confrater van vier binnen 10 dagen) kwam te overlijden aan de gele koorts.

Pater Franciscus Xaverius Seelos werd in 2000 zalig verklaard.

Zijn feestdag is op 5 oktober.

Bekijk ook de Engelstalige Video van het generaal bestuur over de Zalige Franciscus Xavier Seelos.

 

Meer info over de Redemptoristen