Sarnelli

ZALIGE GENNARO MARIA SARNELLI (1702-1744)

 

Gennaro Maria Sarnelli was een tijdgenoot van Alfonsus: ook Napolitaan en eveneens jurist. En net als Alfonsus bezocht hij als jong advocaat de zieken in het Hospitaal voor Ongeneeslijken. Waarschijnlijk gaf diezelfde achtergrond hen beiden een gelijke gevoeligheid voor de menselijke en pastorale problemen van de samenleving waarin ze leefden.

Nog voordat hij lid werd van de congregatie van de redemptoristen ontmoette hij Alfonsus. Diens devies: ‘het evangelie brengen aan arme mensen’ sprak hem aan.

Op zijn dertigste jaar werd Gennaro priester. Hij begon met het verzorgen van volksmissies op het platteland; daarnaast assisteerde hij in een stadsparochie van Napels. Daar ook zette hij zich in voor kinderen die in de steek waren gelaten, vooral meisjes die een gemakkelijke prooi waren in de prostitutie.

In zijn verlangen naar een grotere toewijding aan God sloot Gennaro zich bij Alfonsus aan, verliet Napels en trok zich terug in Scala, vanwaar hij doorging met de volksmissies en de zorg voor verwaarloosde kinderen. Hij werd een van de compagnons van Alfonsus en sloot zich in 1733, één jaar na de stichting van de congregatie, aan bij de redemptoristen.

In 1736 nam zijn gezondheidstoestand sterk af. Hij was gedwongen om terug te gaan naar Napels, waar hij zich nog steeds zou blijven inzetten voor de prostituées die werden uitgebuit. Hij wilde de samenleving van zijn tijd gezond maken.

In 1944 stierf Gennaro in het bijzijn van Alfonsus. Het enige verschil tussen hen is, dat Alfonsus 91 jaar oud werd, terwijl Sarnelli al voor zijn 42ste jaar aan zijn inzet is bezweken.

Pater Gennaro Maria Sarnelli werd in 1996 zalig verklaard.

Zijn feestdag is op 30 juni.

 

Meer info over de Redemptoristen