Raad van bestuur op denkdag

Op 20 juni was de raad van bestuur samen te gast in het Sint-Baafshuis om na te denken om en rond de toekomst van de Clemenspoort. Er was ruimte om een evaluatie te maken van de voorbije jaarwerking maar er is ook even gekeken naar de volledige pioniersperiode van de voorbije jaren die we nu aan het afronden zijn. Tegelijk hebben we nagedacht over de toekomstrichting van de Clemenspoort. We hebben gekozen om het komend werkjaar te bouwen rond het thema ‘samen herbronnen’. Onze intentie is een breed gedragen toekomstproject te starten dat zal uitmonden in het samen scherp stellen van onze missie, visie en werking. Je zal er de komende weken zeker nog van horen.