Planningsteam

Planningsteam

Het planningsteam bestaande uit vrijwilligers komt vier keer per jaar samen en bekijkt de inhoudelijke impulsen die we als Clemenspoort zelf aanbieden.
De Clemenspoort heeft een aanbod dat loopt over inspirerende voordrachten, een leesclub, een leerhuis, het samen lezen van teksten van Edith Stein, kooroptredes, de andere fillm en soms gaan we samenwerkingsverbanden aan met uitgeverijen of andere organisaties voor een boeiende presentatie.
De impulsen die we aanbieden hebben een breed pallet die telkens een band hebben met onze drie kernwaarden: vieren, verbinden en vernieuwen.
Soms zijn het eenmalige activiteiten maar het kunnen ook korte reeksen zijn (bv. rouwverwerking) of activiteiten die het hele werkjaar terugkeren (bv. meditatiegroep).

Dit activiteiten aanbod wordt dan nog aangevuld met onze cultuurkalender, vieringen en gebedsmomenten. Zo kom je al gauw op jaarbasis op 200 activititeiten die we zelf aanbieden.

Om een goed beeld te krijgen van dit aanbod raden we je aan om onze voorjaars- of najaarsbrochure te bekijken of nauwgezet onze kalender te volgen. Heb je zelf programmasuggesties of wil je graag iets kwijt rond onze programmatie neem dan contact op met ilse@clemenspoort.be .

Een greep uit de boeken die we al samen gelezen hebben met de leesclub.