Pentecost is that they can breathe

Voor zwarten, kleurlingen en blanken die niet meer kunnen ademen.
Voor alle mensen en volkeren waar ook ter wereld in ademnood zijn.

Dat er mensen blijven opstaan die voor hen opkomen.
Dat er leiders mogen aantreden die voor hen nieuwe leefruimte  scheppen.
Dat alle godsdiensten hun kracht meten aan hun inzet en zorg
voor ademruimte voor alle mensen en volkeren.

Pinksteren is
dat kwetsbare mensen kunnen ademen.
De ware Geest van God maakt – via mensen – mensen vrij!

Jean Paul Vermassen