Paaswens

Kaars
Kunnen we wel vrolijk zijn terwijl zoveel mensen lijden?
Kunnen we wel Alleluia zingen terwijl God dat allemaal laat gebeuren?
Toch wel, omdat Jezus zelf ook die weg is gegaan van het zinloos en onrechtvaardig lijden.
Omdat Jezus de weg heeft gebaand doorheen pijn en misprijzen.
Een weg naar krachtiger leven.
Niet omdat we held(inn)en zijn, maar omdat we onszelf mogen zijn.
Want zijn liefde brengt in ons het mooiste naar boven.
En dat mogen we ook wel zien: Jezus leeft! De dood is overwonnen.
De winter is verdreven.
De scheppende Geest van liefde en leven blijft werkzaam.
We zien het aan zoveel goede mensen.
Je mag het ook in jezelf zien: je bent een kind van God.
Zalig en vrolijk Pasen!