Paaswens 2020

Het zijn bijzondere tijden waarin zorg, eenzaamheid, loslaten, onzekerheid door elkaar dwarrelen.
Het lijkt alsof alles getekend is door Goede Vrijdag …

En toch weten we dat die diepe duisternis niet het laatste woord heeft.
De ‘Stilte’ van Paaszaterdag breekt open in het feest van de Verrijzenis.
God leeft, Jezus leeft … Hij is met ons op een nieuwe, verrassende, onbegrijpelijke wijze.
Hij is dichter bij ons dan we ooit kunnen vermoeden.

Pasen is deze nabijheid toelaten … misschien eerst aarzelend en dan elke dag een beetje meer.
Deze herwonnen verbondenheid met Gods tegenwoordigheid in Jezus wordt bron van nieuwe energie.
Hier wordt kracht geboren om door te gaan met zorg te dragen voor elkaar,
met ons solidair te weten met zij die zorgen voor onze zieken en die strijden tegen de ziekte.

Laten we dragers zijn van vertrouwen en brengers van hoop in de  komende Paastijd.

Een zalig Pasen 2020 vanwege
het Clemenspoortteam en zijn  vrijwilligersploeg