Openheid scheppen en laten in het leven en samenleven van mensen.

“Ik vind het mooi om ruimte te maken voor wat ik zelf heb meegemaakt. Ik probeer die – heilige – tussenruimte te bewaren, anders gaat er veel verloren. Als mensen bijvoorbeeld niet meer ‘God’ durven te zeggen, zeg ik ‘het grotere leven’ en dan zie je het hele gezelschap zich ontspannen. Ik heb het idee dat die ruimte kleiner wordt. We hebben die ruimte te bewaren en te behoeden. En als mensen niet meer naar de kerk komen, moet je uitwijken naar waar ze wel zijn. Er zijn andere podia dan de kerk, en andere media.”
“Er ligt een heel veld open van mensen die betekenis willen geven aan hun leven en daar geen woorden meer voor kunnen vinden en voor wie de kerk geen adres meer is. Daar ligt een kans voor zingevers en ‘theologen’ om onderwerpen te agenderen. Woorden te geven aan onze broosheid, hoop en gebrokenheid. Er is veel verlangen naar duiding. Fijngevoeligheid is daarbij belangrijk. Ik gebruik regelmatig Bijbelverhalen als ik denk dat het past, ook bij buitenkerkelijken. Maar soms vind ik poëzie een betere toegang, bijvoorbeeld Vasalis.”

Claartje Kruijff in Tertio van 6 juni 2018.
Zie ook haar boek: Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven.

Jean-Paul Vermassen