Op zoek naar verbinding tussen evangelie en moderne tijden. Kerk op nieuwe wegen – Tips

Op zoek naar verbinding tussen evangelie en moderne tijden. Kerk op nieuwe wegen – Tips

 1. Klaag niet over wat niet kan en mag. Bekritiseer de leidinggevenden niet langer. Zeur niet over de onverschilligheid van anderen of over verschillen en spanningen met anderen.
 2. Begin zelf met iets nieuw, iets positief. Zoek een paar medestanders. Zorg dat je in een nieuwe bedding en met nieuwe vormen vrij kan bewegen. Zorg ervoor dat de Geest kan stromen.
 3. Kies aansprekende thema’s die mensen bezig houden, die kostbaar zijn voor mensen vandaag.
 4. Denk aan de diepere emoties van mensen. Ze drukken uit wat hen beweegt en beroert.
 5. Gebruik normale en toegankelijke taal. Spreek mensen aan in een verstaanbare taal. Wees concreet.
 6. Laat mensen delen met elkaar. Deel alles, deel het diepe.
  Deel ervaringen, deel meningen over geloof en Kerk, deel hun visie op evangelieverhalen, deel brood en wijn.
 7. Laat mensen hun diepte uitspreken. Laat mensen hun levensdiepte uitspreken in een sacraal kader.
  Verbind hun diepte met de diepte van het evangelie.
  Zorg ervoor dat Jezus en God de diepte in mensen dieper kunnen maken.
 8. Zorg voor stille tijd: tijd om dingen te laten binnenkomen en bezinken.
 9. Zoek muziek die mensen aanspreekt of raakt. Zoek mooie en diepe muziek die mensen innerlijk kan meenemen.
 10. Zorg voor een sfeervolle ruimte. Zorg voor een mooie inrichting. Geef aandacht aan symboliek.