NIEUWS

Effatagemeenschap weer een stap dichter bij verhuis Clemenspoort

4 maart 2017
Op 18 februari hield de Effatagemeenschaps een dankviering in de Stropkaai naar aanleiding van de 20 jaar gastvrijheid die ze mocht ontvangen bij de Broeders van Liefde. Tom Vermeir afgevaardigd beheerder van de Clemenspoort en tevens lid van de Effatastuurgroep […]

De vasten start

1 maart 2017
Met aswoensdag start opnieuw de vasten en zo ook de tocht naar Pasen. Voor christenen onderweg is het een intense tijd en willen we met elkaar verstillen, delen en versoberen. Klik hier voor een mooie startmeditatie. Het nieuwe boekje van […]

Clemenspoort vrijwilligersnetwerk gestart

13 februari 2017
Zaterdag 11 februari waren een 40 vrijwilligers aanwezig in de Effatazaal. Na een korte inleiding waarbij het vrijwilligersbeleid werd toegelicht en een voorbeeld werd uitgelegd van een samenwerkingsakkoord begon de vacaturemarkt. Tussendoor was er nog een kleine oefening om te […]

Iedereen welkom 11 februari lancering vrijwilligerswerking

5 februari 2017
Op 11 februari van 14u30 tot 17u30 is iedereen welkom op de startvergadering van onze nieuwe vrijwilligerswerking in de Effatazaal (Stropkaai 38 b – 9000 Gent). Tijdens deze bijeenkomst geven we een panorama van onze nieuwe vrijwilligerswerking in de Clemenspoort en […]

Werkgroepen bereiden start Clemenspoort voor

5 februari 2017
De werkgroepen pastoraal, fundraising en onthaal hebben de voorbije maanden regelmatig overlegmomenten gehad. Op deze manier proberen we met een brede groep vrijwilligers samen te zorgen voor een goede start van de Clemenspoort. In maart zullen de werkgroepen opnieuw samenkomen […]

Clemenshof en Clemenshuis zo goed als klaar

5 februari 2017
Half februari zal men de allerlaatste werken uitvoeren aan het Clemenshof en Clemenshuis. Vanaf maart kunnen deze twee gebouwen verder worden ingericht en klaargemaakt worden voor bewoning en andere activiteiten.

Delegatie Twentse liturgiekoor op bezoek.

29 januari 2017
Een delegatie van Twentse liturgiekoor was een weekend in de Clemenspoort aanwezig om met het Effatakoor kennis te maken. In het voorjaar komt er een concert waarbij het Effatakoor en het Twents liturgiekoor gaan samenwerken. De opbrenst is voor de […]

Bouwwerken schieten op

24 november 2016
Meer dan 150 bouwvakkers zijn volop bezig met de eindafwerking van de Clemenspoort, het Clemenshuis en het Clemenshof. Het ziet er naar uit dat het Clemenshof eerst klaar zal zijn, dan het Clemenshuis en tot slot de Clemenspoort. Maar de […]

Mozaïek actie van start

18 oktober 2016
Een nieuwe rol-up werd ontworpen om mee te reizen met de mozaïek die bestaat uit 6.000 steentjes die we aan 2 euro willen verkopen. We zijn op zoek naar evenementen waar we met onze nieuwe stand kunnen staan. Weet je […]

Kick-Off Clemenspoort

16 oktober 2016
Zo’n 200 aanwezigen hebben genoten van een inspirerende avond waarin boeiende impulsen werden afgewisseld door enthousiast gezongen liederen door het Effatakoor. Het was de eerste keer dat het initiatief in een ruimere kring werd bekend gemaakt. Er is een brochure […]