Neumann

HEILIGE JOHANN NEPOMUCENUS NEUMANN (1811-1860)

Johann Neumann werd geboren in Prachatitz in Bohemen, het huidige Tsjechië. Hij doorliep het seminarie. De staat bemoeide zich in die tijd sterk met de priesteropleidingen en verhinderde dat er meer priesters gewijd werden. Toen Johann hoorde, dat er in Amerika vanwege het priestergebrek ook Duitse theologanten werden aangenomen, hoefde hij niet lang na te denken. Hij vertrok stiekem naar Amerika.

Direct na een hartelijke ontvangst in New York in 1836 werd hij tot priester gewijd. Al twee dagen na zijn eerste mis vertrok hij naar zijn aangewezen werkterrein: de Duitse, Franse en Ierse farmers en houthakkers bij de Niagarawatervallen. Te voet of te paard bezocht hij zijn acht missiestaties, dwars door wouden en moerassen. Van de 400 families die hem werden toevertrouwd waren er 300 Duits.

Maar na vier jaar eenzaam werk kreeg hij een flinke inzinking. Hij kwam in contact met zijn landgenoot, de redemptorist Prost. Deze stimuleerde hem om in de congregatie van de redemptoristen in te treden.

Na het afleggen van zijn geloften kreeg hij, samen met een confrater, de zorg voor de redemptoristenparochie in Baltimore met tien buitenstaties. Ook hier verrichtte hij zielzorg voor de immigranten.

In 1844 werd hij als rector in Pittsburg belast met de bouw van een nieuwe kerk. Drie jaar later werd hij overste van de redemptoristen. Hij stichtte nieuwe kloosters en richtte religieuze instituten op. Hij zelf bleef tegelijk pastoraal actief. Daarnaast publiceerde hij veel artikelen en een kleine en grote catechismus die 21 drukken beleefde.

In 1852 werd pater Neumann tegen zijn zin bisschop benoemd. Zijn grootste zorg werd de oprichting van parochiescholen, bijna 100 in aantal. In 1860 stierf hij door uitputting.

Pater John Neumann werd in 1977 heilig verklaard.

ZIjn feestdag is op 5 januari.

Een Engelstalige video van het generaal bestuur over John Neumann.

Meer info over de Redemptoristen