Natuur in dialoog met cultuur – Tentoonstelling Jan Lootens

Natuur in dialoog met cultuur – Tentoonstelling Jan Lootens

Lootens

Wie is Jan Lootens?

Het labyrint is mij dierbaar en zegt iets over mijn leven.
In een lang vervlogen verleden studeerde ik Germaanse Filologie in Gent, momenteel ben ik werkzaam in VZW De Tinten (voor ‘mensen zonder papieren’).

En daar tussenin: de meanders en windingen van het labyrint. Pas sinds 2014 ‘creatief’ werkzaam
ben ik de laatste paar jaren vooral bezig met oprapen en uitgraven

van dood hout in bossen:
onverwachte schoonheid te midden van aftakeling, verrassende, fantasierijke vormen die mijn verbeelding prikkelen, grillige en dramatische structuren die op zich ‘architectuur’ zijn. Aan deze ‘vondsten’ heb ik niets toe te voegen,
ik wil ze wel graag laten zien aan anderen,
liefst in een context van (moderne) architectuur.
‘Vinder van vondsten’ zo voel ik mezelf.
En ja, natuurlijk zeggen die grillige houten stompen ook iets over mezelf,

zijn ze een spiegel van mijn binnenste
en van mijn levenslange zoektocht.
En werken ze voor mij in die zin therapeutisch.

Natuur in dialoog met cultuur

De architectuur van de aftakeling in het bos
in gesprek met de architectuur van de (op)bouw van het ‘huis van de mens’ ‘vondsten’ uit de natuur laten zien wat er te ‘vinden’ was opgegraven fossielen
fauna uit een prehistorische tijd
binnenste buiten, onderste boven

uitgegraven wortelstompen, stukken bast van een dode boom, dode takken: onderste boven gekeerd worden ze beeld
van onze soms donkere binnen- en onderwereld:
onze gedachten, kwellingen, angsten, dromen
Maar niet alleen beelden van onze menselijke psyche,
ook apocalyptische schouwspel van de actualiteit:

Syrië o Syrië
De ‘altijd prachtige parel van het Midden-Oosten’ (DS 1-9-2016) nu belaagd, bedreigd door monsterachtige krachten
van overal komen ze uit het water te voorschijn
niet te stoppen.
Een daad van onmacht, een creatieve wanhoopsdaad:

Parel o parel, wat is er met jou gebeurd? Jan Lootens