MISSIE & VISIE

Missie & Visie

Missie

Clemenspoort wil een open huis zijn waar iedereen wordt onthaald.
Wij willen in Gent een plaats van ontmoeting zijn die mensen helpt hun unieke levensweg te ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen ruimte bieden voor gebed, verstilling, viering, sociale inzet, vorming, dialoog, cultuur, ontspanning, een deugddoend gesprek,… We willen ons bijzonder inzetten zodat de Clemenspoort een plaats is waar iedereen in zijn kwetsbaarheid aanwezig mag zijn.

Clemenspoort wil een thuis zijn voor wie God wil ontmoeten en de vreugdevolle boodschap van Jezus wil ontdekken, beleven en uitdragen.

Clemenspoort wil een broedplaats zijn waar we zoekenden en gelovigen uitnodigen om te vieren, te verbinden en te experimenteren met nieuwe wegen om het evangelie door te geven. Dit doen we met een open aanbod van initiatieven die het Rijk Gods opbouwen.

Zo wil de Clemenspoort zich ontwikkelen tot een ruimte waar het redemptoristisch DNA kan worden ervaren en anderen mag inspireren.


De Clemenspoort deel van een groter geheel

De Clemenspoort, het Clemenshuis en het Clemenshof zijn geïntegreerd in een netwerk van andere gebouwen die geordend zijn rond de vista. De vista is een publieke fiets- en wandelweg die de Voskenslaan verbindt met de Hogeschool. Onder de vista is een private parking.

Aan het begin van de vista zijn er een reeks appartementen door Acasa gebouwd en doorverkocht. Naast het Clemenshuis heeft het CAW Oost-Vlaanderen een nieuw thuislozen centrum gebouwd. Op het einde van de vista heeft Xior studentenhuisvesting ontwikkeld voor 500 studenten en ook de burelen van de sociale dienst van de Hogeschool Gent zijn in dit gebouw gevestigd. Het geheel heeft een architecturale eenheid omdat alles is ontwikkelend door eenzelfde architectenbureau Arch & Teco uit Gent.

De redemptoristen zijn de initiatiefnemers van dit ganse project en hebben de verschillende partners mee betrokken om zo te komen tot een eigentijds totaalconcept van zichzelf versterkende functies. In die zin is de Clemenspoort het hart van een kleine nieuwe wijk in de stationsbuurt.
De Clemenspoort is een plek waar we creatief trouw aan de missie van stadsapostel Clemens Maria Hofbauer mensen willen uitnodigen om binnen te komen, door de poort te stappen.

Visie

De Clemenspoort is een plek waar we creatief trouw aan de missie van stadsapostel Clemens Maria Hofbauer mensen willen uitnodigen om binnen te komen, door de poort te stappen. Samen willen we de bevrijdende weg gaan naar overvloedig leven en bouwen aan een wereld met ruimte voor iedereen. Hierbij laten we ons inspireren door de redemptoristische spiritualiteit die draait rond drie kernpunten:

Ontdek ons TEAM >