MISSIE & VISIE

Missie & Visie

Missie

De Clemenspoort is een leef-, vormings- en inspiratieplek waar de redemptoristen en de Effatagemeenschap iedereen uitnodigen om mee te bouwen aan een hartelijke gemeenschap die zich inspireert aan het evangelie en de spiritualiteit van de redemptoristen.

We bieden een plaats aan waar het leven in al zijn facetten kan gevierd worden. Gebed, meditatie, momenten van verstilling en vieringen zijn een deel van ons aanbod. We willen mensen met elkaar verbinden. Bij ons vind je een luisterend oor, een boeiende activiteit, een kans tot oprechte ontmoeting. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe wegen om het geloof vorm te geven, te verdiepen en te ontdekken, dit in dialoog met elke zinzoeker.

Een netwerk van vrijwilligers en een kleine groep stafmedewerkers zorgen voor de dagelijkse werking. Nauw verbonden met de Clemenspoort is er ook het Clemenshuis, de nieuwe redemptoristische woongemeenschap en het Clemenshof, een reeks van ruimtes die we ter beschikken stellen van partnersorganisaties.

De Clemenspoort deel van een groter geheel

De Clemenspoort, het Clemenshuis en het Clemenshof is geïntegreerd in een netwerk van andere gebouwen die geordend zijn rond de vista. De vista is een publieke fiets- en wandelweg die de Voskenslaan verbindt met de Hogeschool. Onder de vista is een private parking.

Aan het begin van de vista zijn er een reeks appartementen door Acasa gebouwd en doorverkocht. Naast het Clemenshuis heeft het CAW Oost-Vlaanderen een nieuw thuislozen centrum gebouwd. Op het einde van de vista heeft Xior studentenhuisvesting ontwikkeld voor 500 studenten en ook de burelen van de sociale dienst van de Hogeschool Gent zijn in dit gebouw gevestigd. Het geheel heeft een architecturale eenheid omdat alles is ontwikkelend door eenzelfde architectenbureau Arch & Teco uit Gent.

De redemptoristen zijn de initiatiefnemers van dit ganse project en hebben de verschillende partners mee betrokken om zo te komen tot een eigentijds totaalconcept van zichzelf versterkende functies. In die zin is de Clemenspoort het hart van een kleine nieuwe wijk in de stationsbuurt.
De Clemenspoort is een plek waar we creatief trouw aan de missie van stadsapostel Clemens Maria Hofbauer mensen willen uitnodigen om binnen te komen, door de poort te stappen.

Visie

De Clemenspoort is een plek waar we creatief trouw aan de missie van stadsapostel Clemens Maria Hofbauer mensen willen uitnodigen om binnen te komen, door de poort te stappen. Samen willen we de bevrijdende weg gaan naar overvloedig leven en bouwen aan een wereld met ruimte voor iedereen. Hierbij laten we ons inspireren door de redemptoristische spiritualiteit die draait rond drie kernpunten:

Ontdek ons TEAM >