Maria – Kiezen voor de hemel

Maria,
wij vieren U
omdat wij geloven
dat Gij opgenomen zijt
in de hemel.

In die hemel
hebt Gij geloofd,
Gods plan met mens en wereld.
Gij hebt er U voor ingezet
met de kracht van zijn Geest.

Uw Zoon Jezus
hebt Gij opgevoed
in en met die Geest.
Hij noemde dat leven
‘het koninkrijk van de hemel’.

Gij hebt ondervonden
dat die ‘hemel’ echt bestaat,
ondanks lijden en dood.
Gij zijt trouw gebleven
aan uw geloof.

Sta ons bij, Maria,
als wij onze weg gaan
in het koninkrijk van de hemel,
ook doorheen lijden en dood,
gelovend in het volle leven.

priester Luc Maes