Leren leven

God,

wij geloven dat Gij bij ons zijt
als wij het boek van de Schrift openen.

Wij willen ons uw Woord eigen maken,
door het te lezen en te overdenken,
door samen als gemeenschap
op zoek te gaan naar wat Gij ons wilt zeggen.

Wij willen ons uw Woord eigen maken
als aanwijzing voor ons leven,
onze levenswandel,
gericht op uw weg met ons.

Mogen uw aanwijzingen
ons vreugde schenken,
in ons eigen leven,
in gemeenschap met de mensen,
met wie wij het leven delen
en in de grote wereld.

God,
spreek uw Woord tot ons
en leer ons leven.

Amen.