Laat uw hart niet verontrust worden

Waar gaan we naartoe? Niemand die het weet.
De leerlingen van Jezus niet. Wij in coronatijd niet.
Er zijn er die stoere uitspraken doen.
Filippus beveelt Jezus: ‘Laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden’.
Bij ons eisen schreeuwers van politiekers
de datum waarop de quarantaine helemaal gedaan is.
Allen vangen bot.

Er zijn mensen die er onderdoor gaan.
Er zijn mensen die smullen van complottheorieën.
Er zijn mensen die niet doen wat gevraagd wordt.
Er zijn er die gaan slapen met een mondmasker.
Er zijn er die tot het uiterste gaan voor hun medemensen.

Hoe doet een gelovige dat?
Een gelovige doet er alles aan
dat niemand in gevaar komt door zijn gedrag.
Een gelovige is hoopvol en realistisch.
Hoopvol, het komt wel goed…
Maar realistisch, want voor velen is het moeilijk leven…

Een gelovige vindt het jammer
dat er geen vieringen zijn met de gemeenschap.
Maar hij weet dat God in iedere seconde van het leven te vinden is:
in ieder contact, in ieder telefoontje, in ieder mondmasker
dat met zorg gemaakt wordt, in iedere Contactbrief…

De gelovige ziet bijbelse figuren tot leven komen.
Zoveel Simons van Cyrene die anderen het lijden helpen dragen.
Zoveel Maria’s en Maria Magdalena’s die aan het kruis blijven waken
tot de dood is ingetreden.
Zoveel Martha’s en Maria’s die voor voedsel zorgen
en voor aandacht en gebed.
Zoveel Philipussen die zekerheid eisen.
Zoveel Thomassen die twijfelen of het allemaal goed is wat gebeurt.

Maar allen krijgen ze hetzelfde antwoord van Jezus:
Laat uw hart niet verontrust worden…

Met onze Emmaüsgemeenschap klinken twee woorden
door onze straten tot in ons kot:
VERBONDEN, en VOORTDOEN…
Willen we dat doen?

pastoor Filip
Emmaüsteam, Emmaüsparochie Brugge