Kom

‘Ik ben die er zijn zal’,
zo stelt Gij U aan ons voor, God.

‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’,
zo zegt Gij ons bij monde van Jezus.

Wij willen wel geloven in U, God,
en in de nabijheid aan de verrezen Jezus,
maar de tegenwind is soms zo hard
en de duisternis zo donker.
De stormen in ons leven
doen ons soms twijfelen.

‘Kom’,
zo roept Gij ons,
opdat we vooreerst de stormen
in het leven van een medemens trotseren
om nabij te kunnen zijn.

Neem ons bij de hand
en behoed ons als wij twijfelen.

En leer ons
dat de onderlinge nabijheid van mensen
een voedingsbodem is
voor het vertrouwen
dat ook Gij er zijt voor ieder van ons,
zeker als we bang in de storm zitten.

God,
wij vertrouwen op U,
versterk ons klein vertrouwen.

Amen.

priester Luc Maes