Kies voor vertrouwen – Vasten 2020-2

Kies voor vertrouwen – Vasten 2020-2

God,
door uw Woord in de Schrift,
dat wij mogen delen
met elkaar,
geeft Gij ons aanwijzingen
voor een menswaardig en zinvol leven,
voor een menswaardige wereld.

Wek in ons het vertrouwen
dat uw Woord voor ons een zegen is
en allen die geloven in uw Woord
bron van zegen kunnen zijn
voor elkaar
en in onze wereld.

Wek in ons de moed
om los te laten wat echt leven
moeilijk maakt of verhindert,
om weg te trekken
uit een verleden zonder toekomst.

God,
Gij gaat met ons op weg
en Gij geeft ons leven,
dat alles te boven gaat.

Daarvoor danken wij U.

Amen.