Kies voor liefde – Vasten 2020-4

Kies voor liefde – Vasten 2020-4

God,

in onze mensenwereld
kan het er hard aan toegaan.
Vooral kwetsbare mensen
zijn er het slachtoffer van.

Wij willen geloven in uw liefde.

Voed daarom
onze verbondenheid met U
en laat ons delen
in de kracht van uw Geest.

Zo willen wij
uw liefde uitdragen
en kwetsbare mensen
nabij zijn.

Zo willen wij
ertoe bijdragen
dat onze harde wereld
een beetje ‘liever’ wordt.

Amen.