Kies voor Jezus’ Geest – Goede Vrijdag 2020

Kies voor Jezus’ Geest – Goede Vrijdag 2020

Jezus,
uw weg door het leven
werd voortdurend geleid
door Gods Woord in de Schrift.
Zo hebt Gij geleerd te geloven
dat lijden en dood
nooit het einde zijn.
Uw weg was een weg
naar het leven in al zijn volheid,
verrijzenis.

Wij bidden
voor mensen die lijden
en voor wie de dood niet ver af is:
dat zij de kracht van uw Geest
mogen voelen
door de nabijheid van mensen
die van hen houden
en door de nabijheid van God.

Help ons
om zelf te groeien op uw weg
door het geloof en het vertrouwen
in de wijsheid van Gods Woord,
in de kracht van uw Geest,
in de zorg van uw moeder Maria,
in de verbondenheid
met uw en onze broeders en zusters.

Amen.