Kies voor het leven – Vasten 2020-1

Kies voor het leven – Vasten 2020-1

God,
wij leven niet van brood alleen,
maar van ieder woord
dat klinkt uit uw mond.

Wij danken U
dat Gij in uw Woord
aanwezig zijt bij ons
als een God
die begaan is met ons leven.

Wij willen open staan
voor uw nabijheid.
Wij willen luisteren
naar uw Woord.

Wij willen in ons ontvangen
wat Gij ons te zeggen hebt.
Wij willen kiezen
voor de weg die Gij met ons gaat.

Uw woorden zijn immers
woorden van leven,
woorden van eeuwig leven.

Het komt goed!

Amen.