Kies voor geloven – Vasten 2020-3

Kies voor geloven – Vasten 2020-3

God,
wij danken U
voor de mensen
die ons geholpen hebben
en nog helpen
om te geloven
‘in geest en waarheid’
en dat geloof
verder te verdiepen.

Wij danken U
voor die bron
in ons en in medemensen,
waaruit water opwelt
dat eeuwig leven geeft.

God,
zegen ons met uw Geest
en met uw liefde,
opdat uw rijk kome
en uw wil gedaan wordt.

Zo willen wij
– in navolging van Jezus –
redding te brengen in onze wereld.

Amen.