Kies voor dankbaarheid – Witte Donderdag 2020

Kies voor dankbaarheid – Witte Donderdag 2020

Jezus,
wij willen bij U horen.
Wij willen uw voorbeeld
van dienstbaarheid
niet enkel begrijpen,
maar er ook naar handelen.

Wij danken U
voor de vele dienstbare mensen,
die zieken verzorgen,
die stervenden begeleiden,
die door hun nabijheid
angst en twijfel helpen dragen,
die het leven leefbaar helpen maken.

Behoed en zegen hen,
Gij ‘meester dienaar’.

En mogen wij zelf ook
dienaars zijn
van God en van mensen.

Amen.