Jezus is verrezen. Hij leeft! – Pasen 2020

Jezus is verrezen. Hij leeft! – Pasen 2020

Jezus,
wij danken U
omdat Gij ons zegt:
‘wees niet bang’.

Gij hebt ons getoond
wat het betekent:
zo met elkaar leven
dat we ‘leven in al zijn volheid’ hebben.

Gij hebt ons laten zien
hoe krachtig dat leven is:
door niets klein te krijgen,
zelfs niet door de dood.

Door uw diepe verbondenheid
met God, uw Vader,
zijt Gij ons voorgegaan
in leven dat geen einde kent.

Wij willen U volgen,
wij willen in U geloven,
wij willen met U vertrouwen
in Gods levenskracht.

Moge ons geloof in uw verrijzenis
ons verder laten groeien
in het vertrouwen
dat leven sterker is dan dood.

Amen.