Jezus bidt voor ons

God,

wij danken U voor Jezus.
Door Hem zijt Gij ook ónze Vader.
Wij willen onze verbondenheid met U
verder laten groeien.

Vanuit die verbondenheid
willen wij ontdekken en begrijpen
hoe Jezus geleefd heeft
en wat Hij verkondigd heeft,
opdat wij leven hebben in al zijn volheid.

Zend ons daarom
uw heilige Geest,
de Geest van waarheid en liefde.

Moge onze verbondenheid met U
doorgaan in de verbondenheid
met medemensen,
een geloofsgemeenschap,
die naar uw Woord luistert
om te begrijpen wat dat Woord
kan betekenen in onze tijd.

Moge dat leven in al zijn volheid
ons helpen
om lijden en dood te overwinnen.

God, heilige Vader,
bewaar ons in uw naam.

Amen.

pr. Luc Maes